Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Model Driven Architecture

 

Architektura sterowana modelem [OMG MDA] (ang. Model Driven Architecture - MDA) jest zbiorem standardów rozwijanych przez OMG (ang. Object Managment Group). Składa się ona z następujących specyfikacji: Meta-Object Facility (MOF), Unified Modeling Language (UML), XML Meta-Data Interchange (XMI), Common Warehouse MetaModel (CWM) oraz Common Object Request Broker Architecture (CORBA). MDA definiuje cykl życia oprogramowania, w którym wyróżnia się następujące tzw. platformy: CIM (ang. Computational Independent Model), gdzie opisuje się model domenowy, środowisko, czy też wymagania; PIM (ang. Platform-Independent Model), gdzie opisuje się perspektywę logiczną (projektową) systemu; PSM (ang. Platform-Specific Model), gdzie opisuje się system w perspektywie implementacyjnej; PDM (ang. Platform Description Model), gdzie opisuje się szczegóły techniczne perspektywy wdrożeniowej.
Przygotowania do publikacji