Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Dyscyplina naukowa

Peter J. Denning w swoim artykule o Informatyce [Denning 99] zaproponował podział tej dziedziny nauki stawiając architekturę oprogramowania na podobnym poziomie co takie obszary jak: algorytmy i struktury danych, języki oprogramowania, systemy operacyjne i sieci, inżynieria oprogramowania, bazy danych i wyszukiwanie informacji, sztuczna inteligencja i robotyka, grafika, interakcja człowieka z komputerem, nauki obliczeniowe, zarządzanie w informatyce, bioinformatyka. Jednocześnie dla każdego z tych obszarów zaproponował podział na trzy zakresy (procesy) dotyczące strony teoretycznej, abstrakcyjnej (eksperymentalnej) oraz strony projektowej. Z kolei Ian Sommerville widzi informatykę i inżynierię oprogramowania jako dwie oddzielne dyscypliny (informatyka zorientowana na teorie, inżynieria oprogramowania zorientowana na praktykę), natomiast architekturę oprogramowania określa jako wynik procesu zdefiniowanego wewnątrz inżynierii oprogramowania [Sommerville 04].
Przygotowania do publikacji