Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Koncepcje opisu architektury

W celu poprawnego zbudowania systemu informatycznego należy wpierw stworzyć jego plan, czy inaczej abstrakcyjny model [Hofmeister 00]. Taki model umożliwia wspólne prace nad docelowym systemem wszystkim zainteresowanym osobom biorącym udział w projekcie poprzez utworzenie odpowiedniego wyobrażenia docelowego systemu, bądź jego części. Wynika stąd, że model projektowanego systemu informatycznego jest podstawowym elementem architektury oprogramowania.

W 1987 roku Zachman opublikował zarys architektury systemu informacyjnego [Zachman 87] (ang. enterprise architecture).
Przygotowania do publikacji