Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Języki opisu architektury

Jako najwcześniejszą definicję języka opisu architektury oprogramowania (ang. Architecture Description Language – ADL) można podać definicję Vestala [Vestal 93]: „język opisu architektury oprogramowania opisuje wysokopoziomową strukturę aplikacji, zaniedbując szczegóły implementacji określonych modułów oprogramowania.”. W kolejnych latach definicja ta ewoluowała wraz z pojawianiem się określonych rozwiązań, które rościły sobie prawo do bycia językiem opisu architektury.
 Przygotowania do publikacji