Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Edytor BPMN 2.0, EPC, Swimlane Model
Nowość !!!
Edytor EPC (Event-driven Process Chain) oraz Swimlane Model diagram

(Rummler-Brache vel Cross Functional Flowchart vel Cross Functional Process Flow)

Po zainstalowaniu środowiska Topcased należy „wgrać” wtyczki z modelerem EPC do katalogu topcased\dropins. Należy „wgrać” następujące pliki :

EPC plug-ins

Swimlane Model plug-ins
 

Epc diagram: Wybierz "File->Import->General->Existing Projects into Workspace", następnie przycisk "Next", a przy opcji "Select root directory:" kliknij przycisk "Browse" i wybierz plik "...\EPC" lub "...\Swim", na koniec zaś wciśnij przycisk "Finish".
 


Instalację edytora BPMN 2.0 należy rozpocząć od zainstalowania środowiska Topcased. Przed przystąpieniem do instalacji środowiska Topcased należy upewnić się, że na komputerze zainstalowana jest maszyna wirtualna Javy. W przypadku braku tego komponentu należy pobrać odpowiedni pakiet spod adresu http://java.sun.com/j2se i zainstalować go w odpowiednim miejscu na komputerze. Po zainstalowaniu wirtualnej maszyny Javy można przystąpić do instalacji środowiska Topcased  (np. C:\topcased).

Po zainstalowaniu środowiska Topcased należy „wgrać” wtyczki z edytorem BPMN 2.0 (można również "wgrać" wszystkie wtyczki z modelera Dodocum) do katalogu topcased\plugins, gdzie zainstalowano środowisko Topcased. Należy „wgrać” następujące pliki :
 


 

Po powyższych czynnościach instalacyjnych edytor BPMN 2.0 (modeler Dodocum 2.0) gotowy jest do użytkowania.

Uruchomienie edytora BPMN 2.0 przebiega podobnie jak dla innych wtyczek. Po uruchomieniu środowiska Topcased pokaże się zachęta do wskazania miejsca z modelami. Można również zapisać przykłady BMPN 2.0 na dysku, a następnie z uruchomionego programu Topcased zaimportować przykłady (File->Import-General-Existing Projects into Workspace->Next, Select root directory: "...\Bpmn2"->Finish).

W celu utworzenia nowego projektu z własnymi modelamii należy wskazać własny katalog, a następnie (po uruchomieniu środowiska Topcased) należy utworzyć nowy projekt (FileNewProjectGeneralProject). Na formularzu New Project należy określić nazwę nowego projektu w polu Project name: (np. Test) i zakończyć proces wybierając opcję Finish. W tak utworzonym projekcie można budować własne modele (diagramy) w oparciu o odpowiedni szablon (należy wykonać sekwencję Right ClickNewOther..., a następnie należy zaznaczyć TopcasedTopcased Diagrams Bpmn Diagram). Po wypełnieniu niezbędnych informacji (nazwa pliku z diagramem – np. Test1 oraz wskazanie jedynej wartości w polu Template: BPMN Diagram) należy zakończyć proces i wybrać opcję Finish. Zostanie utworzony diagram Test z pustym diagramem (powstaną dwa pliki: Test.bpmn - model - oraz Test.bpmndi - diagram modelu).

Po zamodelowaniu dowolnego systemu w notacji BPMN 2.0 można wygenerować sprzężone z diagramem BPMN inne diagramy (DOD), czy pliki (XPDL). W tym celu należy wykonać sekwencję Right Click ► Topcased ► Other ► Dod2uml. Po zaznaczeniu na formularzu stosownych opcji wykonania poszczególnych plików i wciśnięciu przycisku OK powstaną pliki o nazwie złożonej z nazwy diagramu BPMN oraz rozszerzeniem np.: .uml (do symulacji), .xpdl1 (XPDL 1.0 dla EMC Documentum), .dodokum (DOD). Do utworzenia stosownego diagramu UML z wybranych plików np .dodokum należy wykonać sekwencję: Right ClickNewDodokum Diagram. Po wypełnieniu formularza (o ile zajdzie taka potrzeba) wygenerowane zostaną odpowiednie diagramy UML – pliki z rozszerzeniem .umldi, DOD - pliki z rozszerzeniem .dodokumdi. W przypadku pustych diagramów wystarczy przeciągnąć stosowne obiekty z sąsiadującego okienka Outline, by wypełnić diagram UML, DOD elementami wygenerowanymi przez wtyczkę Dod2uml