Modelowanie i Projektowanie Architektury Oprogramowania
Systemy Informatyczne
Zrealizowane Projekty
2014, Firma prywatna
Przegląd kodów źródłowych
(PHP, JavaScript) i rekomendacje portalu muzycznego.

2013, Instytucja sektora publicznego

Analiza, audyt, projekt, rekomendacje, doradztwo IT dla organizacji o strukturze hierarchicznej, wieloodziałowej ogólnokrajowej, zatrudniająca powyżej 10 tys. pracowników/użytkowników w zakresie systemów z rozproszonymi i scentralizowanymi systemami informatycznymi, wymieniającymi komunikaty/dokumenty elektroniczne z wieloma tysiącami/milionami nazwanych użytkowników zewnętrznych, udostępniająca do celów komunikacji i publikowania informacji portal oraz funkcjonalności raportowe i analityczne (Business Intelligence), eksploatująca systemy obiegu dokumentów oraz zarządzania przepływem prac i procesami biznesowymi.

2013, Instytucja sektora publicznego
Szkolenie ze standardów ISO 12207, RUP, zamówien publicznych.

2013, Instytucja sektora publicznego
Doradztwo IT w zakresie przygotowania OPZ i specyfikacji na systemy IT w ramach przygotowania materiałów na przetargi w zamówieniach publicznych.

2013, Instytucja sektora publicznego
Doradztwo IT, audyt procesów i procedur biznesowych, dokumentacji systemów IT, analiza i opracowanie wymagań na system IT w zakresie bezpieczeństwa.

2012, Szkolenia w zakresie procesów biznesowych w JST

2012, Bank o światowym zakresie
Analiza i
projektowanie systemów informatycznych.

2011, Szkolenia BPMN

Intertrading Systems Technology sp. z o.o., Teneto Consulting sp. z o.o., RWE Polska Spółka Akcyjna, Zakład Oprogramowania i Architektury Komputerów Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej.

2009 – 2010, WOLA Info S.A., System ECS/ICS dla Ministerstwa Finansów

Prace związane analizą i projektowaniem Systemu ECS/ICS na platformie J2EE dla Ministerstwa Finansów – Specyfikacja techniczna ICS, Specyfikacje techniczne poszczególnych komponentów systemu ECS/ICS, Tworzenie planu testów, scenariuszy testowych i ich realizacja z zespołem testerów.

2009, WOLA Info S.A., System BPM dla RWE Stoen Polska
Prace związane analizą i projektowaniem Systemu Business Process Management  dla RWE Stoen – Analiza procesów biznesowych, Projekt techniczny Systemu BPM II.

2008, Optima Partners, Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie dla PKP Cargo S.A.
Prace związane analizą i projektowaniem Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie dla jednej z największych firm transportowych w Polsce – Model systemów AS-IS i rekomendowany model TO-BE procesów biznesowych i systemów informatycznych.

2008, WOLA Info S.A., System Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych dla Polkomtel S.A.

Prace związane analizą i projektowaniem Systemu Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych dla jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce – Analiza procesów biznesowych.

2008, 4Pi sp. z o.o., Szkolenia pracowników administracji publicznej z procesów biznesowych i notacji BPMN
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników administarcji państwowej z zakresu opisu procesów biznesowych i notacji BPMN.

2008, WOLA Info S.A., System Ewidencji i Zarządzania Danymi Osobowymi dla Telekomunikacji Polskiej SA

Prace związane analizą i projektowaniem Systemu Ewidencji i Zarządzania Danymi Osobowymi dla jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce – Analiza procesów biznesowych, projekt zmian funkcjonalności Systemu Ewidencji i Zarządzania Danymi Osobowymi.

2007, WOLA Info S.A., System Ewidencji i Zarządzania Uprawnieniami dla PKO BP SA 
 
Prace związane analizą i projektowaniem funkcjonalności Systemu Ewidencji i Zarządzania Uprawnieniami dla jednego z największych Banków w Polsce – Analiza procesów biznesowych Banku, Projekt narzędzia do zarządzania uprawnieniami do zasobów Banku oraz do informacji chronionych i obszarów chronionych.

2007, 4pi sp. z o.o., Projekt Utrzymania Dóbr Kultury Narodowej w Cieszynie dla Miasta Cieszyn
Prace związane z zarządzaniem projektem w zakresie utrzymania dóbr kultury narodowej w Cieszynie w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Plan Projektu, opracowanie strategii postępowań przetargowych dotyczących zamówień publicznych.

2007, 4pi sp. z o.o., System Bankowy dla Everis
Prace analityczne i konsultingowe w zakresie systemów i produktów bankowych dla hiszpańskiej firmy Everis. Procesy biznesowe modelowane w BPMN. Dokumentacja w języku angielskim.

2005 – 2007, 4pi sp. z o.o., Elektroniczny System Obiegu Dokumentów dla Najwyższej Izby Kontroli 
Projekt „Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów dla Najwyższej Izby Kontroli”. Prace analityczne w Softbank S.A. dla NIK, testowanie i wdrażanie systemu ESOD zbudowanego na platformie Documentum firmy EMC.

2006, Audyt Systemu Obiegu Dokumentów dla Ministerstwa Finansów

Wykonanie prac audytorskich systemu obiegu dokumentów dla administracji celnej Ministerstwa Finansów.

2006, 4pi sp. z o.o., Audyt systemów informatycznych Isztar oraz SIMIK dla Ministerstwa Finansów
Wykonanie prac analitycznych i audyt części systemów informatycznych Isztar oraz SIMIK w Ministerstwie Finansów. 

2006, 4pi sp. z o.o., Analiza i audyt systemu informatycznego dla Urzędu Gminy Parzęczew
Wykonanie prac analitycznych i audyt systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Parzęczew. Przygotowanie urzędu do wdrożenia systemu informatycznego finansowanego z PORR.

2006, 4pi sp. z o.o., Opracowanie platformy Internetowego Portalu Usługowego dla Urzędu Patentowego RP
Wykonanie prac analitycznych i projektowych w Urzędzie Patentowym RP. Przygotowanie urzędu do wdrożenia systemu informatycznego platformy Internetowego Portalu Usługowego.

2005, 4pi sp. z o.o., Audyt Infrastruktury Techniczno Systemowej Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS

Projekt „Audyt Infrastruktury Techniczno Systemowej Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS”. Rozszerzenie obejmujące zmiany wynikające z restrukturyzacji ZUS. Analiza i ocena dokumentacji projektowej.

Współpraca z firmami:
ABG S.A.,
ALDEC Polska,
Comarch S.A.,
Comers Sp. z o.o.,
Computerland S.A.,
GUS – COIS,
Inco-Veritas,
Softbank S.A.